bt.no - Bergens Tidende bt.no - Bergens Tidende

Frykten for ny storflom må tas på alvor, men utbygging av Opo-vassdraget bør ikke skje etter hastebeslutninger.

Subscribe to our mailing list

* indicates required