Nyhetsflyt Finnmark Chris Veløy

Global oppvarming truer med å smelte farlig avfall fra et av de drøyeste prosjektene fra den kalde krigen, «Byen under isen».

Subscribe to our mailing list

* indicates required