Computerworld RSS Computerworld RSS

Som en del av et internt program for smart forbruk, ble flyvninger til en rekke fysiske møter erstattet med virtuelle møter. 

Subscribe to our mailing list

* indicates required