bt.no - Bergens Tidende bt.no - Bergens Tidende

Færre enn halvparten av de 21 barneavdelingene ved norske sykehus har egne leger med spesialkompetanse om omsorgssvikt og vold mot barn.

Subscribe to our mailing list

* indicates required