bt.no - Bergens Tidende bt.no - Bergens Tidende

Folkevalde må få melde seg ut, men dei bør ikkje melde seg inn i andre parti.

Subscribe to our mailing list

* indicates required