VG RSS VG RSS

Finn ut hvor nedsettende holdninger kommer fra og normalisér annerledesheten, er ungdommenes råd til Solveig Horne.

Subscribe to our mailing list

* indicates required