Nyhetsflyt Finnmark Johan Ante Utsi

Hans Petersen som vitnet i lagmannsretten er svært glad for at saken ikke blir anket til Høyesterett.

Subscribe to our mailing list

* indicates required