Nyhetsflyt Finnmark Liv Inger Somby

I fem år rapporterte en reineier i Vest-Finnmark om at han har 599 dyr, mens i realiteten var flokken betydelig større. Nå er han dømt for å ha avgitt både falsk forklaring og bedrageri. Reineieren ble dømt til fengsel i 30 dager.

Subscribe to our mailing list

* indicates required