Nyhetsflyt Finnmark Nyhetsflyt Finnmark

Politiets utlendingsenhet (PU) ber innvandringsministeren om å endre Storskog-instruksen slik at asylsøkerne kan få realitetsbehandlet sakene sine i Norge.

Subscribe to our mailing list

* indicates required