VG RSS VG RSS

Pave Frans tillater prester å gi syndsforlatelse til kvinner som har tatt abort, for deres «alvorlige synd».

Subscribe to our mailing list

* indicates required