VG RSS VG RSS

Etter gruppemøtet i dag sendte KrF en liste med en rekke krav regjeringen må innfri for at budsjettforhandlingene skal fortsette.

Subscribe to our mailing list

* indicates required