VG RSS VG RSS

Politi og frivillig jobber fortsatt med å få ut passasjerer som er sperret inne etter at et tog sporet av nord i landet.

Subscribe to our mailing list

* indicates required