Nyhetsflyt Finnmark Anders Martin Helle

Etter nesten to veker på ski over Grønland måtte Gry Løberg kasta in handkleet. Fuktige sko og kulde gav ho nesten «skyttargravsfot».

Subscribe to our mailing list

* indicates required