bt.no - Bergens Tidende bt.no - Bergens Tidende

Den flytende studielånsrenta settes 1. juli opp fra 2,17 til 2,20 prosent. Kortsiktige fastrenter går noe opp, mens de langsiktige faller noe.

Subscribe to our mailing list

* indicates required