VG RSS VG RSS

Justisministeren sier politiets store beslag av overgrepsmateriale i Bergen tegner et svært alvorlig bilde, men at det gode politiarbeidet på det mørket nettet er tillitvekkende.

Subscribe to our mailing list

* indicates required