bt.no - Bergens Tidende bt.no - Bergens Tidende

Hatefulle ytringer mot minoriteter og andre utsatte grupper skal straffes, men folk vegrer seg for å anmelde og politiet håndterer sakene feil. Dermed vet man heller ikke hvor stort problemet er.

Subscribe to our mailing list

* indicates required