bt.no - Bergens Tidende bt.no - Bergens Tidende

Det er funnet fersk avføring fra både hjort og hund på toppen av Øvre Kleppe høydebasseng. Likevel kan det være fugleavføring som er selve smittekilden.

Subscribe to our mailing list

* indicates required