VG RSS VG RSS

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Mannen (25) hevder at tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen (72) i over seks år utsatte ham for stadig grovere seksuelle overgrep. Så fikk han nok.

Subscribe to our mailing list

* indicates required