VG RSS VG RSS

Brannvesenet går inn i det brennende bygget og forsøker å tømme det for gassflasker.

Subscribe to our mailing list

* indicates required