VG RSS VG RSS

Utenriksdepartementet mener angrepene på skipene i Omanbukten øker spenningen i området. Sjøfartsdirektoratet advarer fem norske skip som befinner seg der.

Subscribe to our mailing list

* indicates required