VG RSS VG RSS

Aktor vil ha hovedmannen i Lime-saken dømt til 13 års fengsel for grov menneskehandel og flere andre straffbare forhold.

Subscribe to our mailing list

* indicates required